Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 2 đến 50 tấn mới nhất 2023

Dưới đây là báo giá chi tiết cho thuê xe cẩu tự hành các loại tại Công ty Vận tải Ánh Dương. Bảng giá được cập nhật mới nhất năm 2023. 

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 2 tấn đến 2,5 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 2 tấn đến 2,5 tấn
Theo ca 2.300.000
Theo tháng 43.000.000
Theo chuyến 1.000.000 – 1.500.000
Trọn gói 2.500.000
Theo yêu cầu 3.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 2 tấn – 2.5 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Xe cẩu Huyndai gắn cẩu Unic 2.5 tấn
 • Xe cẩu Hino gắn cẩu Unic 2.5 tấn
 • Xe cẩu ISUZU gắn cẩu Unic 2 tấn
 • Xe cẩu KIA gắn cẩu Unic 2 tấn
 • Xe cẩu Hino gắn cẩu Tadano 2 tấn
Xe cẩu tự hành 2.5 tấn
Xe cẩu tự hành 2.5 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 5 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 5 tấn
Theo ca 2.800.000
Theo tháng 50.000.000
Theo chuyến 1.500.000 – 2.500.000
Trọn gói 3.000.000
Theo yêu cầu 4.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 5 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Xe cẩu tự hành 5 tấn Hyundai
 • Xe cẩu tự hành 5 tấn Hino
 • Xe cẩu tự hành 5 tấn Dongfeng
 • Xe cẩu tự hành 5 tấn Thaco Auman
 • Xe cẩu tự hành 5 tấn Isuzu
Xe cẩu Hino tự hành 5 tấn
Xe cẩu Hino tự hành 5 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 7 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 7 tấn
Theo ca 3.500.000đ
Theo tháng 75.000.000đ
Theo chuyến 2.500.000 – 5.000.000
Trọn gói 4.000.000
Theo yêu cầu 5.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 7 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Xe tải Hyundai gắn cẩu Kanglim 7 tấn
 • Xe tải Hyundai gắn cẩu Soosan 7 tấn
 • Xe tải Kamaz gắn cẩu Kanglim 7 tấn
 • Xe tải Kamaz gắn cẩu Soosan 7 tấn
 • Xe tải Dongfeng gắn cẩu Kanglim 7 tấn
 • Xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 7 tấn
Xe hyundai tự hành gắn cẩu Soosan 7 tấn
Xe hyundai tự hành gắn cẩu Soosan 7 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 10 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 10 tấn
Theo ca 3.500.000đ
Theo tháng 75.000.000đ
Theo chuyến 2.500.000 – 5.000.000
Trọn gói 4.000.000
Theo yêu cầu 5.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 10 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Xe cẩu Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 10 tấn
 • Xe cẩu Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 10 tấn
 • Xe cẩu Dongfeng 4 chân gắn cẩu Dongyang 10 tấn
 • Xe cẩu Hyundai gắn cẩu Soosan 10 tấn
 • Xe cẩu Hyundai gắn cẩu Kanglim 10 tấn
 • Xe cẩu Hyundai gắn cẩu HKTC 10 tấn
 • Xe cẩu JAC 4 chân gắn cẩu Kanglim 10 tấn
Xe cẩu tự hành 10 tấn
Xe cẩu tự hành 10 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 15 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 15 tấn
Theo ca 4.500.000đ
Theo tháng 95.000.000đ
Theo chuyến 3.500.000 – 6.000.000
Trọn gói 5.000.000
Theo yêu cầu 6.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 15 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Hino
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Hyundai
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Thaco Kia
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Dongfeng
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn JAC
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Isuzu
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn DAEWOO
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Trường Giang
 • Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn Veam
Xe cẩu tự hành 15 tấn
Xe cẩu tự hành 15 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 20 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 20 tấn
Theo ca 5.500.000đ
Theo tháng 105.000.000đ
Theo chuyến 4.500.000 – 7.000.000
Trọn gói 6.000.000
Theo yêu cầu 7.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 20 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Xe cẩu tự hành 20 tấn Hyundai
 • Xe cẩu tự hành 20 tấn Hino
 • Xe cẩu tự hành 20 tấn Dongfeng
 • Xe cẩu tự hành 20 tấn Thaco Auman
 • Xe cẩu tự hành 20 tấn Isuzu
Xe cẩu tự hành 20 tấn
Xe cẩu tự hành 20 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 50 tấn

Báo giá cho thuê xe cẩu tự hành 50 tấn
Theo ca 7.000.000đ – 8.000.000
Theo tháng 120.000.000đ
Theo chuyến 6.500.000 – 9.000.000
Trọn gói 8.000.000
Theo yêu cầu 10.000.000

Lưu ý:

 • Giá thuê xe cẩu tự hành ở báo giá trên chỉ áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
 • Giá trên không áp dụng cho khách hàng thuê xe cẩu tự hành di chuyển nhiều, đi xa.
 • Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp cần có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần minh bạch để làm việc cụ thể với công ty.
 • Giá có thể thay đổi lên xuống tùy vào thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giá chính xác nhất.

Các loại xe cẩu tự hành 50 tấn có mặt tại Vận tải Ánh Dương

 • Cho thuê cẩu chuyên dụng Unic 50 tấn
 • Cho thuê cẩu chuyên dụng Tadano 50 tấn
 • Cho thuê cẩu chuyên dụng Soosan 50 tấn
 • Cho thuê cẩu chuyên dụng KATO 50 tấn
 • Cho thuê cẩu chuyên dụng HKTC 50 tấn
Xe cẩu tự hành 50 tấn
Xe cẩu tự hành 50 tấn

Đối với những khách hàng có nhu cầu thuê xe cẩu tải trọng từ 20 tấn trở lên, vui lòng liên hệ với Vận tải Ánh Dương để được báo giá nhanh và chính xác nhất. Bởi đây là loại hình dịch vụ giá trị cao, nên sự thống nhất hợp đồng giữa các bên là rất quan trọng. 

Có thể bạn quan tâm: thuê xe cẩu giá rẻ

Ánh Dương Carens chính là địa chỉ cho thuê cẩu chuyên dụng tốt nhất từ 50 tấn đến 500 tấn trên toàn quốc được đánh giá cao về chất lượng. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng xe cẩu chuyên dụng của khách Ánh Dương Carens sở hữu hệ thống xe cẩu chuyên dụng số lượng lớn thuộc các dòng xe hiện đại bậc nhất trên thế giới. 

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Ánh Dương

Website: thuexecauanhduong.vn

Địa chỉ: Tổ 25 phường Định công, quận Hoàng Mai, Hà nội

VPGD: khu đô thị Xuân Phương, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội ( Cạnh trường đào tạo nguồn nhân lực Vietinbank ).

Mail: vantaianhduong2006@gmail.com

Liên hệ: 0966.205.866 – 0947.893.966

Vận tải Ánh Dương hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *